Dokážu preniknúť zložky z vášho obľúbeného krému cez pokožku až do krvi?

Čítali ste už katastrofické tvrdenia o tom, aká je kozmetika nebezpečná? Že až 60% chemických látok z kozmetiky prechádza cez kožu až do krvi? Že denne prichádzame do styku so stovkami chemických látok?

Sú tieto tvrdenia pravdivé? Prenikajú látky z kozmetických produktov cez pokožku do krvi? Ak áno, ktoré, ako rýchlo, v akom množstve? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

Jedným z dôvodov, ktorý ma viedol k skúmaniu tejto problematiky, je množstvo zavádzajúcich informácií o pôsobení kozmetických produktov na ľudský organizmus.
Tieto otázky som si položila už dávnejšie a nebolo vôbec ľahké vypracovať takýto prehľad. V tomto článku neprezentujem svoje vlastné názory a myšlienky, ale opieram sa predovšetkým o vedecké štúdie.
Aby sme pochopili fungovanie kozmetických produktov, je nevyhnutné poznať svoje telo!
Kozmetické produkty sa nanášajú priamo na pokožku a v súčasnosti je ich ponuka naozaj široká. Používame ich každý deň a na rôzne časti tela. Keďže koža je najväčším orgánom ľudského tela, v úvode som pripravila o nej stručný prehľad.

 

Vedeli ste?

Koža má pre ľudské telo veľmi dôležitú úlohu:
1. Ochranná funkcia – táto funkcia je najdôležitejšia. Koža oddeľuje vnútorné orgány od vonkajšieho prostredia, chráni pred vonkajšími vplyvmi, mechanickým a chemickým poškodením, slnečným žiarením, zabraňuje vniknutiu mikroorganizmov do tela, chráni pred stratou vody a živín…
2. Senzorická funkcia – koža obsahuje veľké množstvo buniek (receptorov) citlivých na teplo, chlad, bolesť, tlak…,
3. Termoregulačná funkcia – zúčastňuje sa na termoregulácii (pomáha udržať konštantnú teplotu tela),
4. Imunitná funkcia – podieľa sa na činnosti imunitného systému,
5. Zabezpečuje výmenu plynov (dýchanie),
6. Vylučujú sa cez ňu odpadové látky

Povrch kože má pH 4,5 – 6,5 (kyslé) a je spôsobené rozkladajúcimi sa odumretými bunkami, mazom a potom.

Pozrime sa na štruktúru pokožky.
Koža sa skladá z niekoľkých vrstiev:

 • Vrchná vrstva (epidermis)
 • Zamša (dermis)
 • Podkožné väzivo (hypodermis)

VRCHNÁ VRSTVA je tvorená 5-6 vrstvami buniekktoré sa postupne vymieňajú.
Vrchné vrstvy buniek rohovatejú a odlupujú sa. Bunky spodných vrstiev sa neustále delia a nahrádzajú tak odlúpnuté bunky. Táto vrchná vrstva je teda jedinou vrstvou, ktorá sa dokáže neustále obnovovať. Obnova celej vrstvy trvá spravidla 2 – 3 týždne.

Na povrchu sú uložené bunky obsahujúce keratín. Je to bielkovina, ktorá je nerozpustná vo vode, preto je koža pre vodu čiastočne nepriepustná, a tvorí tak ochranný film.

Povrch kože má vďaka ochrannému filmu lipofilný („priťahuje“ tuky), a zároveň hydrofóbny charakter („odpudzuje“ vodu).

Spodné vrstvy buniek obsahujú hnedé farbivo – melanín, ktoré chráni kožu pred UV žiarením.
Do tejto časti kože nezasahujú nervové vlákna ani krvné cievy. Výživa je zabezpečená prenikaním (difúziou) látok zo strednej vrstvy a z povrchu.

Prienik látok cez jednotlivé vrstvy môže byť: medzi bunkami (intercelulárny)cez bunky (transcelulárny).
ZAMŠA
V tejto vrstve sa nachádzajú krvné cievy, miazgové cievy, nervy a receptory. Prechádzajú tadiaľ potné a mazové žľazy. Mazové žľazy denne vytvoria asi 2 g mazu – ten chráni pokožku pre vysychaním.

Okrem nich sa tu nachádzajú ešte bunky – fibroblasty, ktoré zapríčiňujú starnutie kože. Produkujú kolagén, ktorý zodpovedá za pevnosť a pružnosť. Starnutím ich množstvo ubúda.
Táto vrstva slúži ako bariéra proti infekciám a ako „zásobáreň“ vody.

PODKOŽNÉ VÄZIVO
Túto vrstvu tvoria väzivové bunky, medzi ktorými sa nachádzajú elastické a kolagénové vlákna. Vo väzivových bunkách sa ukladá zásobný tuk. Od jeho množstva závisí hrúbka tejto vrstvy. Tvorí prepojenie medzi kožou, kosťami a svalmi.

————————-

ABSORPCIA LÁTOK POKOŽKOU

Dermálna absorpcia je termín, ktorý popisuje prienik chemických látok z vonkajšieho povrchu kože cez jej vrstvy až do krvného obehu. Nastáva po vystavení kože chemikáliám, kozmetickým výrobkom, farmaceutickým výrobkom, či látkam v životnom prostredí.

Proces sa delí na 3 základné deje:
penetrácia (vstup látky do určitej vrstvy alebo štruktúry kože),
permeácia (prenikanie látok z jednej vrstvy do druhej – štrukturálne odlišnej),
resorpcia (vychytávanie látky lymfatickým a lokálnym cievnym systémom, čo vo väčšine prípadov vedie k vstupu danej látky do krvného obehu).

 

Primárnym cieľom výrobcov kozmetiky je udržať ju v pokožke (napr. prípravky na opaľovanie by asi nemali pre nás význam, ak by nepôsobili vo vrchnej časti pokožky). Ako je to teda s absorpciou látok?

Ako už bolo spomínané, povrch kože má lipofilný, a zároveň hydrofóbny charakter.
Čiastočne teda prepúšťa tuky a vodu „odpudzuje“. Preto, keď sa napr. sprchujeme, voda sa síce dostáva do pokožky, ale len minimálne.

Čo sa týka prenikania olejov, ľudské telo je tvorené z veľkej časti vodou a tá sa nachádza aj v jednotlivých vrstvách pokožky. Je preto veľmi nepravdepodobné, že oleje dokážu preniknúť až k spodným vrstvám kože.

 

Pokožka je pre telo ochrannou bariérou a až do začiatku 20-teho st. bola považovaná za nepriepustnú bariéru. V skutočnosti je čiastočne priepustná (semipermeabilná), a dokáže látky prepúšťať OBOMA SMERMI (vstrebávajú sa cez pokožku do tela, ale zároveň pokožka dokáže odpadové látky vylúčiť z tela von).

Pokožka nás teda dokáže ochrániť pre určitými chemickými látkami, no zároveň dokáže aj zintenzívniť pôsobenie (negatívne, alebo pozitívne) iných chemických látok.

 

ČO OVPLYVŇUJE PRIEPUSTNOSŤ KOŽE PRE LÁTKY Z VONKAJŠIEHO PROSTREDIA?

Fyzikálno-chemické vlastnosti zlúčeniny (veľkosť molekúl, iónový charakter, afinita k lipidovej alebo vodnej zložke…),

Fyzikálno-chemické vlastnosti nosiča – rozpúšťadla (rozpustnosť, prchavosť, distribúcia v stratum corneum, pH…),

Interakcia medzi nosičom a kožou, reaktívnosť s enzýmami v koži,

Vlastnosti a metabolizmus kože (teplota kože, hrúbka jednotlivých vrstiev kože, štruktúra, celistvosť, hydratácia stratum corneum, lymfatický a krvný prietok…),

Dávka a objem zlúčeniny, či doba trvania expozície (koncentrácia, veľkosť exponovanej oblasti kože, trvanie expozície…),

• Závisí tiež od pohlavia, typu pleti, veku jedinca, ročného obdobia, životného prostredia…

K dispozícii sú 4 hlavné vstupné miesta, ktoré umožňujú prestup látok do hlbších vrstiev pokožky:

 1. Póry
 2. Vlasové folikuly
 3. Medzibunkové priestory
 4. Kožné bunky

 

• Rýchlosť, akou sa látka dostane do kože, je daná jej charakterom (častice rozpustné v tukoch sa absorbujú rýchlejšie), aj veľkosťou (menšie molekuly sa absorbujú rýchlejšie a jednoduchšie).

Po umytí pokožky (napr. mydlom) sa narúša lipofilná ochranná vrstva a do pokožky tak môžu preniknúť aj látky rozpustné vo vode.

Pri holení je táto ochranná vrstva tiež narušená, dokonca môže dôjsť k rezným ranám, ktoré opäť umožňujú prienik látok do krvného obehu (napr. väčších molekúl, či baktérií).

Vmasírovanie produktu do kože dokáže urýchliť vstrebávanie.

Zvýšenie teploty (napr. naparovaním, saunovaním) zlepšuje vstrebávanie.

Kožné problémy (napr. dermatitída, ekzémy…) tiež urýchľujú vstrebávanie.

• Chemické látky na pracovisku, v životnom prostredí, či v oblečení môžu prichádzať do kontaktu s pokožkou a môžu byť následne aj absorbované pokožkou (v závislosti od predtým spomínaných faktorov).

————————-

Kedy je prienik látok cez pokožku ŽIADÚCI?

U niektorých liečiv je priam nevyhnutné, aby látka prechádzala cez kožu do krvného obehu (hormonálne antikoncepčné náplasti, nikotínové náplasti, analgetické krémy).

Podávanie liečiv týmto spôsobom je pomerne pomalé a látka prechádza v nízkych koncentráciách, preto sa tento spôsob využíva najmä ak je potrebné dosiahnuť lokálny účinok.

Látky prechádzajú na miesto mikrocirkulácie (nachádza sa v zamši), kde krvné cievy vychytávajú a prenášajú účinné látky do krvného obehu. Toto miesto v koži označujeme ako mikrocirkuláciu pleti.

Vstrebávanie účinných látok cez pokožku sa využíva aj v alternatívnej medicíne – aromaterapii.

 

Kedy je prienik látok cez pokožku NEŽIADÚCI?

U kozmetických prípravkov sa obvykle vyžaduje, aby zostávali v horných vrstvách pokožky.

Niektoré kozmetické produkty dokážu prenikať cez vrchné vrstvy obsahujúce tuky a vodu do hlbších vrstiev vďaka rôznym druhom emulgátorov a rozpúšťadiel či iných prídavných látok (nosičov).

Emulgátory sú povrchovo aktívne látky, ktoré v roztoku tvoria micely. Do vnútra dokážu uzavrieť aktívnu látku. Ich zloženie im umožňuje prejsť hlbšie do kože a danú aktívnu látku tam „previezť“.

Rozpúšťadlá zlepšujú prienik látok cez ochrannú tukovú vrstvu pokožky (najmä látok rozpustných vo vode).

————————-

Záver:
Istá časť zložiek z kozmetických produktov sa teda môže dostať až do spodných vrstiev kože, kde prechádzajú do krvného obehu. Toto prebieha v závislosti od už spomínaných faktorov ovplyvňujúcich priepustnosť kože.

Niektoré látky sa môžu dostať z organizmu von v nezmenenom stave, niektoré látky sa metabolizujú, a tak menia svoje vlastnosti, a niektoré látky telo hromadí v organizme aj počas celého života.

Aké následky to zanecháva v našom tele, je už ale na iný článok… Každý nech si názor urobí sám – ja som uprednostnila prirodzené zloženie kozmetiky.

Myšlienka na záver:

Účinná kozmetika musí byť navrhnutá tak, aby sa prospešné (aktívne) látky dokázali dostať do vnútra kožných buniek, no zároveň negatívne neovplyvnili bunkový metabolizmus a celistvosť kože.

To zahŕňa oveľa viac, ako len miešanie ingrediencií dokopy…

 

 

Zdroje: 

PINEAU et al: If exposure to aluminium in antiperspirants presents health risks, its content should be reduced. In: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2014, p. 147-150.

YU et al: Toxicity detection of sodium nitrite, borax and aluminum potassium sulfate

using electrochemical method. In: Journal of Environmental Sciences, 2013, p. 785-790.

KAPOOR: Herbal cosmetics for skin and hair care. In: Journal of Environmental Sciences, 2005, p. 306-314.

SUMIT et al: Herbal Cosmetics: Used for Skin and Hair. In: Inventi Rapid Cosmeceuticals, 2012, p. 1-7.

MCCARLEY – BUNGE: Review of pharmacokinetic models of dermal absorption. In: J Pharmaceut Sci, 2001, p. 1699–1719.

FLYNN: Cutaneous and transdermal delivery: Processes and systems of delivery. In: Modern Pharmaceutics, 1996, p. 239-299.

HERMAN – HERMAN: Essential oils and their constituents as skin penetration

enhancer for transdermal drug delivery: a review. In: Journal of pharmacy and pharmacology, 2014, p. 473-485.

BARRETT: Skin penetration. In: J. Soc. Cosmetic Chemist, 1969, p. 487-499.

HAUSER: Cosmetic Oils in comparison: penetration and occlusion of paraffin oil and vegetable oils. In: COSSMA, 2012, p. 26 – 32.

BOCA et al: Toxic metals contained in cosmetics: A status report. In: Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2014, p. 447-467.

NOHYNEK et al: Safety assessment of personal care products/cosmetics and their ingredients. In: Toxicology and Applied Pharmacology, 2010, p. 239-259.

KONRÁDOVÁ et al: Funkční histologie. 2000, p. 291.

LÜLLMANN–RAUCH: Histologie. 2012, p. 576.

ČIHÁK: Anatomie 1. 2011, p. 534.

ČIHÁK: Anatomie 2. 2013, p. 512.

MRÁZ et al: Anatómia ľudského tela 1. 2004, p. 509.

MRÁZ et al: Anatómia ľudského tela 2. 2006, p. 486.

DeHAVEN: Delivery of cosmetic ingredients to the skin. In: www.isclinical.com, 2007.

Skin Penetration Enhancers – Friend Or Foe

The Impermeable Facts of Skin Penetration and Absorption

Ako nás ovplyvnil rok 2016?

Aj vy patríte k tým, čo koncom starého roka sumarizujú a s príchodom nového roka pripravujú zmeny vo svojich životoch? Nový rok je na to ako stvorený!

S novým rokom teda prichádzajú nové zmeny aj u nás. Chceme tento rok odštartovať smerom k cieľom, ktoré sme si dali ešte počas minulého roka a už na nich dlho a usilovne pracujeme.

 

Aký bol rok 2016 pre Naviu? Pripravili sme prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré počas minulého roka ovplyvnili naše životy.

Január:

Aj začiatkom minulého roka sme ako každý rok tuho rozmýšľali, čo ďalej s naším životom a našou Naviou. Popri práci bolo toho čoraz viac a častokrát sa stávalo, že sme zaľahli do postelí až v nočných hodinách, kedy ostatní už sladko spali. Museli sme to prehodnotiť.

Po dlhých dňoch rozmýšľania a prehodnocovania sme to riskli a manžel vymenil svoje lukratívne miesto manažéra za neplatené miesto v Navii 🙂

 

Marec:

Ja som prerušila svoje doktorandské štúdium chémie. Prečo? Dôvod sa dozviete v septembri.

 

Jún:

Počas roka nás oslovilo mnoho obchodov a eshopov pre spoluprácu, ale my sme stále neboli spokojní s dizajnom našich výrobkov. Po mesiaci hľadania sme konečne našli grafičku – Andy, ktorá vyhovovala našim požiadavkam a vytvorila pre nás nový dizajn s krásnymi prírodnými motívmi.

Za krásne nové fotky vďačíme Veronike, ktorá priložila ruku k dielu a vďaka nej dostali naše výrobky dušu 🙂

Od augusta sme otvorení spoluprácam a naše výrobky už môžete vidieť naživo vo viacerých mestách na Slovensku.

 

September:

Áno, už 3 mesiace nám robí radosť naše strapaté zlatíčko, Miška. Celý život sa nám obrátil naruby, Miška a Navia nás zamestnávajú naplno, už ani nevieme, čo je to „voľný čas“ :-)))

Máme však šťastie, že naša práca je pre nás viac záľubou ako prácou, a že sa nám podarilo to všetko skĺbiť dokopy tak, aby sme sa mohli plnohodnotne venovať aj Navii.

 

December:

Počas celého roka sme pracovali na zmenách, zdokonaľovali všetko čo sa dá, a naše úsilie sa odzrkadlilo koncom decembra, kedy sme sa na najväčšom handmade portáli v celkovom hodnotení z niekoľkých tisíc predajcov umiestnili na krásnom 15 mieste.

 

Čo nás čaká v novom roku 2017?

V minulom roku sme predstavili zopár nových produktov, no v zálohe máme ešte veľa noviniek, na ktoré sa môžete tešiť už čoskoro.

Tesne pred Vianocami sa nám ešte podarilo zaradiť do ponuky aj výrobky pre pánov, o ktoré ste nás žiadali počas celého roka: Upokojujúci olej po holení Ľadové Osvieženie a Ošetrujúci olej na bradu Plnofúz.

V roku 2017 vyplníme aj ďalšie vaše želania a pribudnú nové kúsky. Niektoré výrobky však budú z ponuky vyradené, aby uvoľnili miesto pre nové.

Už čoskoro sa rozlúčime s kolekciou výrobkov s vôňou Chladivý vánok. Pralinky a tuhý balzam v tejto vôni už z ponuky zmizli. Krémik je zatiaľ ešte dostupný.


 

Dostupné sú zatiaľ aj pralinky do kúpeľa v ostatných vôňach, ale už nie veľmi dlho. Ak ste ich mali v obľube, ešte si stihnete nejaké zadovážiť do zásoby.


Ďalšie zmeny si zatiaľ necháme pre seba a postupne ich všetky uvidíte.

 

Naša cesta za lepším začiatkom nebola jednoduchá. Ale my sme odhodlaní v nej pokračovať.

Jeden z najkrajších rokov nášho života je za nami a pevne veríme, že ten ďalší bude ešte lepší 🙂

 

Prajeme všetkým, aby ten váš ďalší rok bol lepší ako minulý a nech všetky predsavzatia a sny, o ktorých snívate, sa s ľahkosťou vyplnia.

Martina a Matúš

Čert nikdy nespí… (časť druhá)

Aké zmeny sme si pre Vás ešte prichystali???

Okrem nových páčivých obalov a fotiek, sme sa konečne odhodlali ukončiť spoluprácu so slovenskou poštou. Doteraz sme sa snažili mať výhodné ceny za dopravu našich vecičiek k vám domov, no s kvalitou poštových služieb sme neboli spokojní ani my, ani vy…

Stratené zásielky, poškodené produkty, dlhé dodanie, príplatok za 1.triedu neopodstatnený, po balíčky ste si aj tak museli chodiť sami, keďže sa nezmestia do schránky a tzv. „žlté lístky“ asi pravidelne kradne z vašich schránok nejaký škodoradostný škriatok.

Poslednou kvapkou bolo, keď nám zákazníčka pred pár týždňami poslala fotku poškodených produktov (nebola prvá, ale dúfame, že bola posledná):

To nás len uistilo, že existuje určite aj lepšie riešenie.
Dúfam, že sme ho našli.

Áno, uvedomujeme si, že ceny za dopravu kuriérom sú vyššie. Ale naše produkty si zaslúžia lepšie zaobchádzanie!

 

Prečo sme sa rozhodli pre zmenu?

Rýchle a spoľahlivé doručenie (do 24 hodín od odoslania)
• Zásielky sú doručované aj v sobotu
E-mailová a sms notifikácia v cene
Platba kartou aj priamo u kuriéra
• Pohyb zásielky sledujete pohodlne cez internet
• Doručenie zásielky v čase, ktorý Vám najviac vyhovuje

Aby sme Vám vyšli v ústrety, aj keď je cena za doručenie vyššia, rozhodli sme sa ju znižovať v závislosti od hodnoty objednávky.
Cenník a podmienky si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz.

 

Okrem toho sme vynovili aj náš eshop:

 • Pripravili sme nový e-book, v ktorom sa dozviete o mojich 4 tajomstvách pre krásnu a zdravú pleť

nový ebook

FAQ

 • Pripravili sme pre vás aj skvelú novinku: rozhodli sme sa namiesto vzoriek našich produktov poskytnúť  100% garanciu spokojnosti s našimi produktami. Testovať ich môžete až 30 dní, a keď nebudete spokojní, jednoducho nám výrobok vrátite späť bez zbytočného vysvetľovania a my vám uhradíme za neho plnú sumu. Viac sa o tom dozviete po kliknutí na tento odkaz.
 • Prekopali sme aj všetky kategórie, aby sa vám lepšie hľadali tie správne produkty a pridali sme vyhľadávanie podľa problémov, ktoré vás najčastejšie trápia.

najčastejšie problémy

 

A čo ešte???

Už dosť dlho sme nepridali žiadnu novinku, ale to neznamená, že sme nič nepripravili. Práve naopak!
Niektoré výrobky už viac v ponuke nenájdete, no pripravili sme pre vás lepšie novinky.

 

   

 • K obľúbeným tuhým dezodorantom pribudli noví kamaráti: Jemné krémové dezodoranty, obzvlášť vhodné pre citlivú pokožku v podpazuší.

    

    

 • Vynovili sme receptúru pre bambucký krém, kde sme vymenili rafinované bambucké maslo za nerafinované organické a našli sme vhodného dodávateľa aj na nerafinovaný organický avokádový olej. Veľmi sa tomu tešíme, pretože teraz je to fakt pecka! Aj keď má teraz svoju charakteristickú dymovú vôňu, je o to kvalitnejší.

 • Obaly sme zmenili aj na vašich obľúbených krémoch – avokádový, mangovýolivový. Určite vás potešíme tým, že teraz za rovnakú cenu dostanete 60 ml namiesto pôvodných 50 ml.

    

 

Pripravené máme aj ďalšie novinky, takže PRÁCI ZDAR! A vám všetkým krásny zvyšok dňa 🙂

Čert nikdy nespí… (časť prvá)

Leto je obdobie, keď väčšina z nás relaxuje a užíva si slnečné letné dni niekde pri vode. Aj my sme to pôvodne mali v pláne… No potom sa stalo niečo neočakávané! Alebo skôr očakávané…

A to ma donútilo zamyslieť sa nad celou Naviou…

Som aká som… Večne nespokojná… S obalmi… S fotkami… Ja si proste nedám pokoj.
Ako sa hovorí: Čert nikdy nespí (v mojom prípade čertica) – tak ani ja som niekoľko nocí nespala a zobrala som si príklad z Gizky: IDEM – RIEŠIM!

Tak sme riešili… A to bol aj dôvod, prečo sme sa tak dlho neozvali.

Čo nás k týmto zmenám vlastne viedlo?

V prvom rade sme dbali na to, aby boli produkty čo najlepšie. S tým sme boli spokojní (podľa našich referencií aj vy). No stále nám nejako „nerezali“ obaly. Otestovali sme viacero variácií. Najprv to boli plastové obaly:

A aj keď sú plasty vhodné pre zachovanie vlastností výrobkov, predsa len si myslíme, že prírodná kozmetika by mala byť v obaloch, ktoré sú prijateľnejšie pre životné prostredie. Tak sme niektoré plastové dózy a fľaše vymenili za recyklovateľný eco plast:

Bola to už lepšia alternatíva, ale stále sme neboli spokojní. Predsa len to sklo sa ukazovalo najlepšie, aj keď je ťažšie a drahšie. Tak sme skúsili 🙂

Ale ani s týmto sme neboli na 100% spokojní. Zvolili sme teda podľa nás tú najlepšiu alternatívu – tmavé sklenené dózy a fľaše, ktoré dokážu zabezpečiť stabilné podmienky pre zachovanie tej najlepšej kvality výrobku.

Obaly už boli okej, ale graficky sa nám to vôbec nepozdávalo. Produkty nemali identitu, a aj keď niektoré boli sami o sebe pekné (aspoň podľa nás 😀 ), vôbec nevyzerali ako keby ich „jedna mater mala“. Aj tu musela prísť zmena…

Keď už to bolo celé konečne vyladené, nebabrali sme do práce a umenia iných a nechali sme kompletne všetky výrobky prefotiť niekým, kto tomu rozumie 🙂 Za fotky ďakujeme šikovnej dievčine: veronicaU

To, že vaša spokojnosť a radosť je pre nás na prvom mieste (ako uvádzame aj v Prečo si vybrať nás), je naozaj pravda. Dali sme preto aj na rady vás, našich zákazníkov, a hliníkové dózy na šampónoch sme vymenili za papierové krabičky.

 

PREDTÝM

Tuhý šampón Santalové drevo

 

TERAZ  

šampón santalové drevo malý krabička

Nevadí mi, že sme toľko vecí museli vyskúšať a vymeniť. Človek sa predsa učí najlepšie najmä na svojich chybách 🙂

A len veľmi ťažko sa dá vytvoriť produkt, ktorý je dokonalý od začiatku. Veľa sme sa za ten čas naučili a veľa vecí vylepšili.

 

Tak toto bola prvá časť našej dlhej cesty za lepším začiatkom…

Určite to však nie je to koniec… Budeme hľadať vhodnejšie alternatívy aj na ďalšie produkty, ktoré ešte nemajú ten správny obal.

 

Myslíme, že nateraz je to zmena k lepšiemu, čo poviete?

 

…koniec prvej časti…

Antiperspirant vs. dezodorant. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Podľa mnohých je antiperspirant a dezodorant to isté. Základným rozdielom je však to, na akom princípe pracujú.

Potenie je prirodzený fyziologický proces, ktorý pomáha organizmu vylučovať odpadové a toxické látky a zabezpečuje termoreguláciu (udržiava stabilnú teplotu tela a zabraňuje prehriatiu).

ipkhnttlqzmw9vuz8xhs

Čo je to pot?
Organizmus sa ochladzuje odparovaním tekutiny z povrchu kože – potením. Za fyziologických podmienok sa denne vylúči až 1 liter potu.

Pot obsahuje najmä vodu (až 98%) a v nej rozpustené látky: najväčšiu časť tvoria minerálne látky (sodík, horčík, draslík…), aminokyseliny, hormóny, kyselina mliečna, močovina…

Presné zloženie potu je veľmi individuálne. Závisí napr. aj od stravovania. To, čo do seba vložíte a pre telo nie je vhodné, musí ísť nejakou cestou von (umelá strava, alkohol, nikotín…).

 

Prečo smrdím?
V tele máme 2 druhy žliaz, ktoré vylučujú pot – ekrinné a apokrinné. Ekrinné žľazymajú termoregulačnú úlohu – vylučujú vodnatý pot.

V priebehu puberty sa stanú aktívnymi aj apokrinné (pachové) žľazy. Pot z týchto žliaz obsahuje prevažne tuky a bielkoviny, ktoré sú živnou pôdou pre baktérie žijúce prirodzene na povrchu kože.

Baktérie tieto látky rozkladajú a vznikajú tak aromatické látky, ktoré sú príčinou telesného pachu. Každý človek má iné zloženie potu a preto aj každý „páchne“ inak.

 • Zápach vedia ovplyvniť aj konzumácia mäsa, či aromatické jedlá ako cibuľa a cesnak.

Zápach teda môžeme eliminovať zmenou životosprávy (zaradiť viac zeleniny, piť viac vody), dostatočnou a pravidelnou hygienouobmedzením stresových situácií alebopoužitím kozmetických produktov.


Čo je to ANTIPERSPIRANT?
Obsahuje tzv. adstringenty – látky schopné sťahovať póry pokožky tak, že sa pot nevylúči na povrch, ale zostáva vo vnútri potnej žľazy. Patria tu najmä zlúčeniny hliníka (aluminium zirconium, aluminium chlorohydrate), formaldehyd, sulfid zinočnatý alebo alkohol.
Najmä hliníkové soli sa v tele hromadia a sú spájané s Alzheimerovou chorobou. Niektoré štúdie spájajú hliník so zvýšeným estrogénnym efektom (hliník narúša hormonálnu rovnováhu), ktorý podporuje rast rakovinových buniek (rakovina prsníka).

Potenie je prirodzenou cestou, ako sa telo zbavuje škodlivých látok a odpadov metabolizmu. Myslím si, že v žiadnom prípade nie je zdravé, ak tomu dobrovoľne bránime. Pomyslel niekto z Vás na to, čo sa stane s potom, ktorý sa nemohol dostať von?

 

Čo je to DEZODORANT?
Nezabraňuje poteniu, ale zabraňuje množeniu baktérií, ktoré rozkladajú bielkoviny a tuky a následne vznikajú aromatické látky. Práve tie spôsobujú zápach.

Čo si mám vybrať?

antiperspirant vs dezodorant

Aj antiperspirant aj dezodorant nám pomáhajú odstrániť nepríjemnú arómu potu. Dezodorant je však pre telo lepšou a prirodzenejšou voľbou.

 

Keďže si tieto prípravky nanášame na pokožku každý deň, je potrebné pouvažovať aj nad zložením. Konzervačné látky, parabény, či umelé arómy spôsobujú dráždivé reakcie (pálenie, pichanie, svrbenie, alergie). Okrem toho môžu prechádzať cez pokožku až do organizmu (do krvného obehu), a tak sa dostávajú do celého tela.

Vyhnúť by sme sa mali najmä týmto látkam: parabény (propylparabén, butylparabén, metylparabén…), soliam hliníka (aluminium chlorohydrate, aluminium chloride, aluminium zirconium), propylene glycol, triclosan, steareth, talc (mastenec), TEA / DEA (triethanolamine / diethanolamine)…


Ako používať dezodoranty
Dezodorant sa nanáša v tenkej vrstve po osprchovaní na čisté podpazušie. Bolo by tiež vhodné vyhnúť sa aplikácii hneď po holení podpazušia, kedy je pokožka ešte podráždená.

 

Dajte zmene šancu
Prvý týždeň (až dva týždne) môže byť podpazušie viac aromatické, telo sa potrebuje samo zbaviť odumretých kožných buniek, chemických zvyškov a nahromadenej tekutiny. Bude potrebné sa častejšie sprchovať.

Dlhodobejším používaním si však telo postupne zvyká a aj pot sa môže uvoľňovať pravidelne, takže nie je taký koncentrovaný a teda aj menej zapácha. Čím dlhšie budete dezodorant používať, tým viac si telo zvykne na spoluprácu.

 

O našich dezodorantoch si môžete prečítať viac po kliknutí na tento odkaz.

Ponuku dezodorantov nájdete tu: Naše dezodoranty

 

Prajem príjemný slnečný a voňavý deň 🙂

Martina

Tuhé dezodoranty od NAVIA (alebo ako som vyriešila svoje trápenie)

Ako už o mne moji priatelia vedia, snažím sa obmedziť syntetiku v kozmetike nielen u seba, ale aj u svojej rodiny a známych. Tak ako sme všetci svorne vymenili krémy, šampóny, pleťové vody, či pleťové masky za telu prirodzenejšie alternatívy, prišli na rad aj dezodoranty.

Dovtedy každý z mojej rodiny používal komerčné antiperspiranty. O tom, aký je rozdiel medzi dezodorantom a antiperspirantom píšem v inom článku. Ani ja som to dlho nevnímala ako niečo škodlivé, ale potom som sa tým zaoberala stále viac, čo ma doviedlo aj k výrobe vlastnej kozmetiky.

Keďže mi záleží na tom, aby aj iní ľudia boli zdravší, robím osvetu a minule som nanútila jednej osobe (nebudem menovať, aj tak sa v tom nájde), že si spolu prečítame zloženie sprejového antiperspirantu známej značky, ktorý si práve kúpila. Prešli sme si, čo všetko obsahuje, ona zistila, že nevie identifikovať ani jednu z cca 30-tich zložiek, okrem AQUA (voda), a tak sa po našej debate naľakala, že keď sme sa o 2 týždne opäť stretli, povedala mi toto: „Odkedy si mi povedala o tých dezodorantoch, som si 2 týždne nedávala nič a celé 2 týždne smrdím…“ V tom čase som už finišovala s výrobou tuhých dezodorantov, tak som jej jeden dala na skúšku a bola fakt nadšená.
Strašne dlho som však pátrala po zložení, ktoré by bolo prijateľné pre moje telo, pretože s bežnými prírodnými dezodorantmi som vôbec nemala dobré skúsenosti.

Zistila som, že SÓDA BIKARBÓNA, ktorú s obľubou odporúčajú pre výrobu takých dezodorantov, mi spôsobovala to, že moje podpazušie bolo celé červeno-hnedé, citlivé a všetko to pálilo a svrbelo.

Ja som si to vtedy nefotila, ale pre ilustráciu to vyzeralo nejako takto:

podráždená pokožka

 

Preto som sa snažila nájsť recept, ktorý by ju neobsahoval a skúšala som rôzne oleje, hydroláty, maslá, esenciálne oleje… A toto zloženie sa mi najviac osvedčilo:

 • žiadna nepríjemná reakcia
 • žiadna suchá pokožka
 • žiadne fľaky na oblečení
 • bez „ulepeného“ pocitu v podpazuší
 • príjemná vôňa celý deň

Aké je zloženie:

CERA BELINA
Tento typ včelieho vosku v kozmetických výrobkoch zabezpečuje jemnú textúru, hodvábny vzhľad, zabraňuje kryštalizácii v zmesiach voskov, masiel a olejov. Nezanecháva „voskový“ pocit, ako pri použití bežného včelieho vosku.

ISOPROPYL MYRISTATE
Je to ester mastnej kyseliny – kyselina myristová. Je rastlinného pôvodu a v kozmetike sa používa ako rozpúšťadlo a nosič účinných látok. Zjemňuje a vyhladzuje pokožku, dobre sa vstrebáva, nezanecháva mastný film na pokožke.

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDES
Je frakcionovaný kokosový olej. Má ľahkú textúru, na pokožke nezanecháva mastný film, neupcháva póry, zjemňuje a vyhladzuje pokožku.

POTASSIUM ALUM (Kamenec draselný – prášok)
Táto prírodná ruda (minerálna soľ) veľmi často používaná v BIO dezodorantoch pre svoje antibakteriálne vlastnosti. Okrem toho sa často používa aj v prípravkoch pre problematickú aknóznu pleť. Má adstringentné vlastnosti – mierne sťahuje póry a tým reguluje potenie.

TOCOPHEROL (Vitamín E)

ESENCIÁLNE OLEJE


Ako ho použiť:
Dezodorant sa nanáša v tenkej vrstve po osprchovaní na čisté podpazušie. Aj keď sa zdá byť tuhší, netreba veľmi pritláčať – radšej jemne naniesť.

Ak máte pocit, že jedno nanesenie počas dňa nestačí, môžete ho radšej použiť viackrát, ako keby ste mali nanášať jednu hrubú vrstvu.

Mne stačí naniesť dezodorant ráno v tenkej vrstve, a ešte večer pred spaním. Nemám problém s mastným tričkom, ani so žiadnymi škvrnami, či lepkavým pocitom. Zatiaľ sa ani medzi priateľmi a rodinou (cca 15 ľudí) neobjavil nikto, kto by mal s týmto problém, ale netvrdím, že Vám sa to stať nemôže, nakoľko každý má iné zloženie potu.

Dezodorant sa vytláča rolovacím kolieskom na spodnej strane (v protismere hodinových ručičiek, teda opačne, ako sme zvyknutí).


Ako funguje:
Už podľa názvu vieme, že ide o dezodorant, teda nezabraňuje poteniu, čo je prirodzené pre ľudské telo. Zabraňuje však množeniu baktérií, ktoré vlastne spôsobujú zápach potu. O to sa postarajú najmä esenciálne oleje – tie boli zvolené podľa princípov aromaterapie, ktorej sa venujem.

Aj keď je pekná vôňa dôležitá, mne skôr išlo o to, aby každý esenciálny olej plnil svoju funkciu – teda pôsobil antibakteriálne, antifugálne, antisepticky a zabraňoval tak množeniu baktérií. Vôňa je až druhoradá.

Okrem toho dezodorant obsahuje aj kamenec, ktorý má antibakteriálne a adstringentné vlastnosti – mierne sťahuje póry a tým reguluje potenie. Nebráni teda telu robiť to, čo je pre neho prirodzené. Vaše telo sa tak naďalej môže bezpečne zbaviť odpadových a škodlivých látok, na rozdiel od antiperspirantov.

Čím dlhšie budete dezodorant používať, tým viac si telo zvykne na spoluprácu. Je možné, že spočiatku sa bude telo detoxikovať a bude potrebné sa častejšie sprchovať. Preto dajte svojmu organizmu čas.


Ako sa skladuje:
Dezodorant odporúčam skladovať na tmavom, suchom a chladnejšom mieste, tak ako aj ďalšie naše produkty – nie v kúpeľni, ani na priamom slnku.


Ponuka tuhých dezodorantov:

LÍŠČIA NORA

tuhy dezodorant liscia nora 3

 

Špeciálne navrhnutý pre môjho brata 🙂 Vôňa tohto dezodorantu je svieža, typicky bylinková, preto je vhodný pre mužov aj pre ženy.

Pre tento dezodorant som zvolila kombináciu 4 esenciálnych olejov  – ČAJOVNÍK, CITRÓN, ROZMARÍN a TYMIÁN.

 

RANNÁ ROSA

DSC_8720

Vôňa tohto dezodorantu je jemná, kvetinová s náznakom citrusov, vhodná najmä pre ženy.

Preto som pre tento dezodorant zvolila kombináciu 4 esenciálnych olejov – GERÁNIUM, LITSEA CUBEBA, LEVANDUĽA a BERGAMOT.

 

CHLADIVÝ VÁNOK

chladivy vanok dezodorant

Vôňu tohto dezodorantu už veľmi dobre poznáte z letnej kolekcie výrobkov pod názvom Chladivý Vánok. Je svieža, chladivá s citrusovým podtónom, vhodná pre mužov aj pre ženy.

Pre tento dezodorant som zvolila kombináciu 3 esenciálnych olejov – MÄTA, LEMONGRASS (citrónová tráva) a EUKALYPTUS. 

 

 

Napadá Vám ešte niečo, čo by ste chceli vedieť? Píšte 🙂

Čo je to vlastne ten tuhý šampón?

Už viacerí Ste ma kontaktovali s otázkami, ako sa šampón používa, čo to vlastne je, či je na 1 použitie… Ak Ste teda ešte nikdy nepočuli o tuhom šampóne, nasledujúce riadky sú práve pre Vás.

Momentálne sú v našej ponuke 4 druhy šampónov v 2 veľkostiach: 25 g a 50 g.

Tuhý šampón Citrón  Tuhý šampón Santalové drevo  Tuhý šampón Čajovník  Tuhý šampón Ylang Ylang

 

 


Čo to vlastne je?

Koncentrovaný tuhý šampón na báze tenzidov s použitím prírodných surovín, ktorý plne dokáže nahradiť bežné tekuté šampóny. Obsahuje prírodné zložky, ako sú kvetinové a bylinkové hydroláty, bambucké masloesenciálne olejebylinkové výťažky. Je vhodný na bežné používanie.

Najdôležitejšie benefity:

✓ vlasy sú čisté, lesklé, dobre sa rozčesávajú

✓ jednoducho sa používa

✓ dobre pení a dôkladne čistí

✓ nezaťažuje vlasy a pokožku hlavy

✓ malý, ľahký a dobre prenosný


V čom sa líši od bežných šampónov, na aké sme zvyknutí?

Na rozdiel od bežne dostupných komerčných tekutých šampónov, ktorých zloženie dokáže dešifrovať asi len hŕstka vyvolených, som sa snažila použiť ingrediencie najmä z darov prírody, ale zároveň som kládla dôraz aj na to, aby vlasy po umytí boli čisté, voňavé, dobre sa rozčesávali, nelietali a nepotrebovali oplach octovou vodou (ako je to pri mydlových šampónoch).

A čo je najdôležitejšie, chcela som eliminovať škodlivé zložky, ako napr. propylén glykol, parabény alebo lauryl sulfát sodný. Neobsahuje ani silikóny, či umelé vône a farbivá.

Šampón neobsahuje vodu a to je ďalší dôvod, kvôli ktorému som sa rozhodla pre zmenu. Výrobok, ktorý neobsahuje vodnú fázu, totiž nepotrebuje chemické konzervanty.


Aké je teda jeho zloženie?

Základ tvoria tenzidy derivované z kokosového a palmového oleja: SCI a SLSA, ďalej bambucké maslo, pantenol, glycerín, hydrolyzovaný ryžový proteín a tekutý hodváb.

SCI (sodium cocoyl isethionate) je jemná povrchovo aktívna látka na báze mastných kyselín kokosového oleja (sodná soľ). Používa sa na odstránenie nečistôt z vlasov, či pokožky (najmä mastnoty). Vytvára hustú penu, má antistatické účinky, nevysušuje pokožku a nedráždi oči, preto je vhodný pre použitie v šampónoch, sprchových géloch, alebo penách do kúpeľa (v mäkkej aj tvrdej vode). Je biologicky odbúrateľný a používaný ako alternatíva k živočíšnym produktom podobného typu.

SLSA (sodium lauryl sulfoacetate) je alternatívou k doteraz ešte stále používanému SLS, ktorý je agresívny, dráždi pokožku, sliznice a spôsobuje alergie. Veľkosť molekúl SLSA zabraňuje jeho prechádzaniu cez pokožku, resp. membrány, preto nedráždi a je používaný v detskej kozmetike.

Pantenol (B5) – zlepšuje kvalitu vlasov, zvyšuje lesk a znižuje lámavosť vlasov.

Glycerín, bambucké maslo – hydratujú pokožku hlavy, zabraňujú jej vysušovaniu.

Hydrolyzovaný ryžový proteín – reparácia vlasov, zväčšuje objem, proti elektrizovaniu.

Tekutý hodváb – dodáva lesk, chráni pred vysušením vlasu.

Základ je vždy rovnaký, a jednotlivé druhy šampónov sa líšia zložkami špeciálne zvolenými pre daný typ vlasov.

Ide o hydroláty (resp. bylinkové odvary), esenciálne oleje, výťažky z rastlín a prírodné farbivá.

Všetky ingrediencie boli starostlivo vyberané s ohľadom na ich účinky. Každá zložka zohráva dôležitú úlohu a spolu tak tvoria jedinečnú kombináciu, ktorá zabezpečí, že vlasy budú čisté, a zároveň ich šampón nezaťaží, dodá lesk, či výživu.


Prečo používať tuhý šampón?

Výhodou sú jednoznačne účinky spomínaných látok. Vlasy sú čisté, lesklé, dobre sa rozčesávajú, nelámu sa, nelietajú

Šampón vlasy zbytočne nezaťažuje, je bez konzervantov, či umelých farbív.

Ďalšou výhodou je jeho výkonnosť (napr. 25 gramový šampón zvládne až cca 15 umytí v závislosti od dĺžky vlasov).

Okrem toho je malý, ľahký, všade sa zmestí, dobre prenosný, nevyleje sa, ideálny na cestovanie (dovolenky, lietadlo, posilňovňa). Dá sa použiť aj namiesto sprchového gélu. V extrémnych podmienkach (ako sú napríklad stanovačky) s ním môžete umyť riad, či preprať veci 🙂


Ako sa používa?

Šampón je na viac použití, a aj keď sa zo začiatku zdá, že jeho používanie môže byť náročné, opak je pravdou… Stačí ním pošúchať po mokrých vlasoch, rozpeniť a opláchnuť (klasicky, ako sme zvyknutí pri umývaní vlasov tekutým šampónom).

Vlasy by sa mali umývať dvakrát – prvýkrát z nich odstránite prach, špinu a stylingové prípravky a až pri druhom umývaní umyjete dôkladne samotný vlas.


Ako sa skladuje?

Na suchom (!) mieste, ideálne v mydelničke.


Má aj nejaké nevýhody?

Asi jedinou jeho nevýhodou je, že ku koncu používania (po vymydlení) ostáva malý kúsok, s ktorým sa ťažšie manipuluje. Pre mňa je to v porovnaní s výhodami úplne zanedbateľné.


Čo so zvyškom?

Najprv rozpeniť v rukách, prípadne rozpustiť v malom množstve vody a použiť ako tekutý šampón.

Ak máte ešte nejaké otázky či nejasnosti, alebo sa potrebujete poradiť, neváhajte a napíšte nám 🙂 Radi zodpovieme a poradíme.